Arv og generasjonsskifte

Et vellykket generasjonsskifte krever god planlegging, og i de fleste tilfeller vil det være behov for profesjonell individuell rådgivning.

Vi har oversikt over de viktigste reglene innen arve- og skifterett, arveavgift og skatt ved arv og gaveoverføringer.

Vi har også god kjennskap til de mulighetene som kan benyttes for å redusere skatter og avgifter ved overføringen.

Slik hjelp vil kunne bidra til en smidig og korrekt gjennomføring, og besparelsene ved å unngå og gjøre feil vil normalt være mye større enn kostnadene.

Slik hjelp vil kunne bidra til en smidig og korrekt gjennomføring, og hindre kostbare feil.

I mange tilfeller vil det være andre hensyn enn skatt- og arveavgift som blir avgjørende for gjennomføringen av et generasjonsskifte, som for eksempel sikring av videre drift, hvem er best skikket til å overta, hvem skal ha kontroll over selskapet og hvordan giveren skal sikres fremtidig inntekt.