Omorganiseringer - fisjon og fusjon

Fisjon betyr splitting av selskap mens fusjon står for sammenslåing av to eller flere selskaper.

Siden skattebelastningen for næringsinntekt og kapitalinntekt slår forskjellig ut, har det etter hvert blitt mer vanlig å splitte virksomhetsområdet eller eiendom/drift ved en skattefri fisjon. Bedriftens fremtidsplaner er i stor grad avgjørende for hva som er lurt å gjøre. Vi vil her kunne fungere som rådgivere og vi bistår også i hele prosessen med å gjennomføre fisjonen. I noen tilfeller er det lønnsomt å selge den enkelte eiendel fremgår å splitte selskapet ved fisjon. Vår gjennomgang av bedriftens konkrete situasjon vil avdekke hva som er mest lønnsomt å gjøre.

Fusjon medfører at to eller flere selskaper slår seg sammen. En sammenslåing kan også skje ved et rent oppkjøp av virksomheten (eiendeler og gjeld). Vi bistår med å skaffe fullstendig beslutningsgrunnlag samt ved å gjennomføre omorganiseringen.