Teknisk utarbeidelse av ligningsdokumenter og årsregnskap

Vi tilbyr teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningsdokumenter til våre revisjonsklienter og andre regnskaps- og skattepliktige. Vi bruker årsoppgjørsprogrammet Maestro ved utarbeidelsen av dokumentene.