Vårt team

Arne Tobiassen

Statsautorisert revisor/ Partner/ Daglig leder 

Arne ble ansatt i 1998 og er nå daglig leder og eier av Fauske Revisjon AS. Han fikk i 2004 bevilling som statsautorisert revisor etter å ha gjennomført Høyere Revisorstudium ved Handelshøgskolen i Bergen. Foruten revisjon av små- og mellomstore bedrifter, jobber Arne med verdsettelser, fisjon- og fusjoner, omdannelser og andre omorganiseringer. 

Tlf: 477 58 203

Mail: arne.tobiassen@fauske-revisjon.no

Freydis Wessel

Statsautorisert revisor

Ansatt i 2001 og er statsautorisert revisor. Freydis har en allsidig yrkesbakgrunn med utdanning som servitør og kokk . Hun har arbeidet i restaurantyrket, både som ansatt og leder i til sammen 15 år.

Hun har gjennomført Nordnorsk lederutvikling sitt hovedprogram. 

Har også 15 års erfaring i drift av gårdsbruk.

Tlf: 908 76 084

mail: freydis.wessel@fauske-revisjon.no

Jan-Erik Opli

Statsautorisert revisor

Ansatt i 2000. Han er utdannet statsautorisert revisor / master fra BI (2008) og Siviløkonom fra Høgskolen i Bodø (2000). Jan-Erik jobber som oppdragsansvarlig revisor og er hovedansvarlig for en kontinuerlig utvikling av vår revisjonsmetodikk. Han har vært kvalitetskontrollør for Revisorforeningen siden 2015.

Tlf: 957 33 124

Mail: jan-erik.opli@fauske-revisjon.no

June Jensen

Revisor / Statsautorisert regnskapsfører

Ansatt i 2021. June har bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning fra BI. Hun er statsautorisert regnskapsfører. Tidligere har hun jobbet som regnskapsfører i NBBO. 

Tlf: 478 99 969

Mail: june.jensen@fauske-revisjon.no

Tom Eirik Olsen

Revisor

Tom Eirik ble ansatt i 2022. Han er utdannet ved Nord universitet og ble uteksaminert våren 2022 med en master i regnskap og revisjon. Forut for ansettelsen har Tom Eirik lang fartstid fra Nordland taxis kundesenter. 

Tlf: 457 78 592

Mail: tom.eirik.olsen@fauske-revisjon.no