Aktuelt

Dette nyhetsbrevet tar for seg revidert nasjonalbudsjett og aktuelle saker, bl.a. vedrørende skatt og avgift.

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2024. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også.

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2023.

Nyhetsbrevet tar for seg skatte- og avgiftsendringer i forslaget til statsbudsjett for 2024. Endringer i personbeskatningen, næringsbeskatningen og merverdiavgiftsreglene omtales også.

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også.

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023.

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2022.

Hvis du oppdager feil i skattemeldin­gen, kan du fortsatt endre skattemel­dingen og sende den inn på nytt. Det kan f.eks. være at du har fått nye opp­lysninger fra arbeidsgiver eller banker, eller du har oppdaget at du har rett på et fradrag du opprinnelig ikke hadde ført opp. Dette kan du gjøre inntil tre år etter leveringsfristen.

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester - også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjon tilknyttet et sentralledd (som for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden...

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022.