Om oss

Vi er et revisjonskontor med fem ansatte. I nasjonal sammenheng er vi et lite kontor med tanke på antall ansatte, men rent faglig stiller vi svært sterkt. Vi driver utradisjonelt i den forstand at vi kun satser på høyt utdannede ansatte. Av våre ansatte er:

  • 3 statsautoriserte revisorer
  • 1 person med mastergrad i revisjon og regnskap
  • 1 person med bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdannelse

Vår portefølje teller om lag 280 kunder organisert som:

  • Aksjeselskap
  • Deltakerlignet selskap (ANS og DA)
  • Enkeltpersonsforetak
  • Stiftelser
  • Interkommunale foretak
  • Boligbyggelag og borettslag