Skatte- og avgiftsplanlegging

Vi bistår selskap og privatpersoner med lovlige tilpasninger til det norske skatte- og avgiftsystemet. I mange tilfeller kan riktige valg være helt avgjørende for å minimere skatte- og avgiftsbelastningen. En samtale med oss kan være svært lønnsom! Typiske området for skatte- og avgiftsplanlegging: