Omdannelser

Omdannelse vil si å endre selskapsform. Vanligvis skjer dette fra Enkeltpersonsforetak til aksjeselskap (AS) eller fra deltakerlignet selskap (DA/ANS) til AS. Valg av riktig selskapsform er et viktig med hensyn til den daglige driften, fremtidsplaner, risiko og skatteoptimalisering. Basert på regnskapsinformasjon og direkte informasjon fra bedriften, vil vi sammen kunne konkludere på hvorvidt en omdannelse bør finne sted, eller hvorvidt selskapet bør fortsette i eksisterende form. Vi har lang erfaring i å gjennomføre omdannelse. Normalt tilbyr vi fastpris på denne type oppdrag.