Bekreftelser

I tillegg til revisjon utfører vi andre typer bekreftelser av økonomisk informasjon.

Skattefunn

Skatteytere som krever fradrag for kostnader til et forsknings- og utviklingsprosjekt (skattefunn), må få en bekreftelse fra revisor på at kostnadene kan inngå i fradragsgrunnlaget.

Bekreftelse av prosjektregnskap i forbindelse med utbetaling av tilskudd

Mange tilskuddsgivere krever et revidert prosjektregnskap i forbindelse med utbetaling av tilskudd. Dette kan gjelde tilskudd fra Innovasjon Norge, fylkeskommune, kommune, departement og direktorat.

Moms-kompensasjon

Selskapet som er kompesasjonsberettiget etter lov om momskompesasjon, må ha en attestasjon fra revisor for å få kompesasjonsoppgaven godkjent.

Årsregnskap for ikke kommunale barnehager.

Private barnehager er pliktig å sende inn barnehageregnskapet oppstilt i eget skjema fastsatt av utdanningsdirektoratet. Revisors signatur bekrefter her at det er foretatt kontroll i henhold til retningslinjene gitt av Utdanningsdirektoratet.