Revisor informerer       2- 2022

04.07.2022

Hvis du oppdager feil i skattemeldin­gen, kan du fortsatt endre skattemel­dingen og sende den inn på nytt. Det kan f.eks. være at du har fått nye opp­lysninger fra arbeidsgiver eller banker, eller du har oppdaget at du har rett på et fradrag du opprinnelig ikke hadde ført opp. Dette kan du gjøre inntil tre år etter leveringsfristen. 

Mange lurer på hvorfor det er nødvendig med revisor når man allerede har en regnskapsfører? Svaret er ganske enkelt at revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver.