Nytt fra revisor- Momskompensasjon og SkatteFunn

04.07.2022

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester - også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjon tilknyttet et sentralledd (som for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden via sentralleddet og da er fristen tidligere enn 1. september.

Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader an sendes gjennom hele året, men søknader levert tidlig på året har kortere behandlingstid. Kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.

Les mer om dette i nyeste utgave av "Nytt fra revisor"