Nytt fra revisor- Revidert nasjonalbudsjett 2022

04.07.2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022.


Les mer om dette i nyeste utgave av "Nytt fra revisor"