Statsbudsjett for 2024

03.11.2023

Nyhetsbrevet tar for seg skatte- og avgiftsendringer i forslaget til statsbudsjett for 2024.  Endringer i personbeskatningen, næringsbeskatningen og merverdiavgiftsreglene omtales også.