Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2023

12.01.2023

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også.