Viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024

10.01.2024

Nyhetsbrevet inneholder en oversikt over viktige endringer som gjelder skatt og avgift i 2024. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også.